По повод текстове от бр. 46 в "Култура" се получиха писма. Публикуваме ги по реда на постъпването.


Изкушенията на една дяволица, Луко Захариев

Малко по-кротко, моля!, Георги Фотев
До професор Фотев, Копринка Червенкова

Отворено писмо
от Кирил Василев, Йорадн Ефтимов, Иво Хаджийски, Бойко Пенчев, Владимир Гаджев
До авторите на отвореното писмо, Копринка Червенкова