Брой 48, 4 декември 1998 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл


Думи с/у думи (литеатура), Милена Кирова
От въздуха подхванато (радио), Вяра Ангелова
От пръв поглед (кино), Борислав Колев
Петък, ранна утрин (телевизия), Ромео Попилиев
Реплика от ложата (театър), Виолета Дечева


Копринка Червенкова по повод Марин Георгиев
По повод текстове от бр. 46 на Култура

Мирослав Янакиев ...и имаше ли той почва у нас,
Никола Георгиев
Слово за словото, Сергей Аверинцев
Киномания '98, Геновева Димитрова
Многоликият Михаил Неделчев, Митко Новков
Информационен поток и исторически процес,
Михаил Неделчев
Проповедникът Оливие Месиен, Горица Найденова
Изкуството на Любомир Прахов, Бисера Йосифова

In memoriam - Върбан Стаматов

Контекст