В галерията на Полския институт в София е открита изложба "Мигове" на Иван Цонев. Роден през 1928 г. в Шумен, завършил архитектура, той работи като театрален художник. Автор е на сценографията на над 250 постановки, участвал е в националните изложби на това изкуство, получавал е награди за високи постижения.
"Миговете" обаче, които представя сега, са акварели. Явно тази техника за художника е съкровена, индивидуална, освобождаваща го от задължителната колективност на театралното изкуство. За пейзажите на художника Бисера Прахова пише: "Акварелът не е случайно избрано средство в живота на Иван Цонев. Тази лека, сложна и взискателна техника най-пълноценно подхожда на чувствителността, темперамента и художествените търсения на автора. Иван Цонев улавя мига, преходното настроение, състоянията в природата. Живописните гами са сдържани, с преобладаваща мека сиво-сребриста или есенно-топла тоналност. Само човек, който обича и разбира природата и който намира вдъхновение и утеха в нея, е в състояние да създаде тези изящни и съдържателни произведения". Както често се случва, за художника най-точно съди друг художник...

Д.П.