Малко по-кротко, моля!

Съществуват хетерогенни ценностни сфери. В такъв смисъл е разбираема статията "Обсесиите на един светец" на Юлиана Методиева, публикувана във в. "Култура" (бр. 46, 26 ноември 1998 г.). "Обектът" е обгледан за период от 9 години със завидно полицейско старание. Не оспорвам ценностните преценки на авторката, защото Вебер ни учи, че такова оспорване е вятър и мъгла. Що се отнася до журналистическите награди "Паница", съм длъжен да кажа, че те се присъждат на автор за една публикация през текуща година. В случая на Димитър Коруджиев наградата е присъдена за неговия кратък текст "Викът за помощ". Личи си, че авторката не е чела това наистина възхитително есе. Нищо повече.
Потресаващо е, че статията е адресирана до държавната власт в лицето на президента и министър-председателя. А това се нарича публичен донос и калташка работа. Не мога да повярвам на очите си, че адресирането е станало чрез толкова високо ценения от мен в. "Култура". Какво друго, ако не интелектуална почтеност изисква от всички забележителната рубрика "Никога" на в. "Култура"?

Георги Фотев