Отплава на последното си пътешествие писателят маринист
Върбан Стаматов (1924 - 1998), авторът на "Българинът и морето" и "Заложник и беглец за никъде", последните две книги, които издателство "Български писател" поднесе на българските читатели.

Благодарност и вечна му памет!