Брой 49, 11 декември 1998

Правозащитна Култура
Културен коктейл
Контекст

Вградени ноти, Екатерина Дочева
(музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова
(книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова
(радио)
От пръв поглед, Борислав Колев
(кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев
(телевизия)
Реплика от ложата,, Виолета Дечева
(театър)

Най-отворенитят театър, разговор с проф. Васил Стефанов
Хаос в действие 2, Десислава Димова, Борислав Борисов
Пак за съдбата на книгата у нас, Маргарита Гочева

Скандалът с Хъшове

Национален дебат за културната политика

Честито! – проф. Елка Бакалова

Email:
С дистанциран интерес, Петър Желев, Това Белев

In memoriam – Хрисанд Бъчваров