Декларация
на Първата световна конференция "Музика и цензура"
Копенхаген, 20-22 ноември 1998

Призив
към Организацията на обединените нации, правителствата на държавите, към организациите в защита на човешките права и към всички лица, институции, корпорации и медии с отношение към музиката

На конференцията беше установено, че редица правителства, политически и религиозни групи в световната общност нарушават правата и свободата за изява на музиканти, автори на песни, поети и композитори.
Тези нарушения включват различни форми на цензуриране, санкциониране, физическо и психологическо насилие, затвор и дори убийство.
Както е отбелязано в общата декларация на Обединените нации в защита на човешките права, всеки има право на свободна изява. Това право включва свободата в поддържане на мнения без намеса, като и издирването, получаването и предаването на информация и идеи чрез всяка медиа независимо от границите.
Конференцията реши да бъде създадена мрежа в защита на правата на музикантите в духа на Декларацията на Обединените нации за човешки права.
Апелираме за вашата подкрепа в огласяването на насилията върху фундаменталните права за свобода в изразяването до възможно най-широко международно внимание, както и за съдействието ви в премахването на формите на нарушаване на човешките права.

На 26 ноември т.г. с текста на тази декларация бяха запознати ръководителите на Българската телеграфна агенция и Съюза на българските журналисти.