Уважаеми списуватели на в. Култура

С дистанциран интерес следим културната дискусия, разгоряла се по повод обсесиите на един светец.
Развеселени сме от пъстрата кохорта, която като един се вдигна да брани "ценностите на демокрацията".
Особено сме поразени от аргументацията, която е от типа "Знаем кой източи парите от банките", "знаете на кой адрес да пратите това писание, "сякаш не е имало раздяла с комунистическия режим" и пр.
Това е, както се казва, една научно-обоснована аргументация и тя, както правилно сте отбелязали, не подлежи на отговор. Оставаме с впечатлението, че самата Юлиана Методиева е сторила тези грозни неща.
Горката Юлиана Методиева. Сигурно е очаквала по-аргументирани и по-малко емоционални възражения. Но както се казва, човек се учи, докато е жив. Не знаем дали тя ще има дързостта да "посяга" на институционализирани икони повече. Не знаем също дали ще се съобразява с (цитат) "хетерогенните ценностни сфери" (проф. Фотев). Във всеки случай, предайте й нашите поздрави и пожелания за подобни психо-социо- и пр. дисекции на подобни явления и през новата година.
За нас остава свещеното право да си купуваме и четем вестника ви, докато ни харесва. А той ни харесва още от времето преди 1989 г. (извинете ни, ако с това засягаме някого). За да не бъдем заподозрени в нечестива ретроградност, ще отбележим, че тогава бяхме под 30 години и двамата.
С поздрави и пожелания за здраве и успехи през новата година.

Петър Желев, Тома Белев - редови читатели