Празниците на Софийската филхармония

Софийската филхармония през сезона, в който отбелязва 70-годишнината си, има 11 юбилейни концерта. Единият от тях, на 26 ноември в зала "Св. София" под диригентството на Милен Начев, потвърди пианистичното майсторство на проф. Милена Моллова. Пианистката убедително разкри блестящата красота на Концерт за пиано и оркестър от Красимир Кюркчийски и дързостния младежки полет на Първия Брамсов клавирен концерт. Това бе среща на две клавирни творби-гиганти в една вечер!
Брамсовото произведение съчетава чертите на монументалния оркестров и клавирен стил. Солистката, диригентът и филхармониците изградиха концерта с професионално умение, дадоха богато нюансирана характеристика на всяка тема, постигнаха отлична стилова звучност.
След премиерата на 11 март 1980 година Концерт за пиано и оркестър на Красимир Кюркчийски бе определен като една от най-ярките творби в българската музика и продължител на богатите традиции на българските инструментални концерти. Той е посветен на Панчо Владигеров. В него присъства и пеещата кантилена в пианото, и бравурната, многопластова и сложна фактура в оркестъра. На върха на богатата творческа инвенция, с която е изграден концертът, изпъкват майсторски претворените български ритми и мелодика. Клавирната творба на Кюркчийски е достойна за паметта на скъпия му учител Владигеров. Виртуозната клавирна партия, характерният мелодичен релеф и оригинален импровизационен стил, вградени в композицията на концерта, бяха поднесени блестящо от солистката Милена Моллова. Плод на живо въображение, ясна логика и най-тънки оттенъци на чувството, интерпретацията й привлече и спечели вниманието на слушателите. Публиката горещо аплодира голямата българска пианистка, диригента Милен Начев и софийските филхармоници. На този концерт с вдъхновеното си музициране те ни напомниха за високите ценности на българската музика, съпоставена с велики образци от световната класика.

Кина Проданова