Изданията на Хенслер Класик -
най-после в България

Неведнъж в колонката "Вградени ноти" представях продукцията на немската звукозаписна фирма "Хенслер Класик". Това е неголяма, фамилна фирма с много ясен периметър на действие и целенасочена в репертоара си политика... Една от най-интересните жанрови области в звукозаписната дейност на "Хенслер Класик" е кантатно-ораториалната, в която издателите, заедно с големия диригент-специалист по барокова музика и най-вече по творчеството на Йохан Себастиан Бах - Хелмут Рилинг, от години не само записват, но и показват на своите клиенти резултатите от научноизследователската работа върху манускриптите на старите майстори. Хелмут Рилинг е и ръководител на Щутгартската Бахова академия; неговата инициативност и активност в документирането на известното и съвсем неизвестното от Йохан Себастиан и неговите съвременници действително са изумителни. Още от 1970 година Рилинг започва записването и издаването на неизвестните Бахови кантати. "Само този, който познава кантатите на Бах, може да твърди, че познава музиката на Бах" - това е веруюто на Рилинг. Още за 300-годишнината на Йохан Себастиан Бах (1985) Хелмут Рилинг и "Хенслер Класик" записаха и издадоха всички кантати на Бах... Това невероятно артистично и издателско постижение са оценени по достойнство и с "Гран при дьо диск".
Сега "Хенслер Класик" продължават проекта още по-амбициозно - целия Бах до 2000 година. В това свое намерение те имат и сериозни конкуренти: подобна идея вече се лансира и от фирмата "Телдек". Но имат и огромния аванс от предишния проект, както и подкрепа в лицето на експертната научна дейност в Щутгартската Бахова академия, която им дава възможност да представят съответния опус и с неиздавани до този момент отделни номера... или със страници от творбата, които великият майстор е оставил настрана. Така че колегите от "Хенслер" ни представят наистина целия Бах - и това, което е в нотните издания, и това, което никой никога не е видял и чул...
Най-радостното е, че отсега нататък всички издания на "Хенслер Класик" имат своя официален дистрибутор в България и това е авторитетната българска звукозаписна фирма "Гега ню". "Хенслер" Стъпва в България чрез единствената наша фирма, която от началото на деветдесетте години полека, но сигурно, спазвайки правилата на почтената игра, създава своя каталог умно и предвидливо... Това, разбира се, не е случайност. Както не е случайност, че именно вестник "Култура" и предаването за стара и нова музика "Контрапункт" на програма "Христо Ботев" на БНР бяха и ще са медиаторите на продукцията на тази фирма, както и на други, чиито издания биха били полезни за кръга читатели и слушатели, с които имаме общ език.

Екатерина Дочева