Правозащитни организации
в България

Българска асоциация за честни избори и граждански права
Мариана Дренска
София 1504, ул. "Шипка" 15, ет. 2
тел. 943 36 28; факс: 943 32 53
bafe@bulmail.sprint.com

Български адвокати за правата на човека
Здравка Калайджиева, Анна Гаврилова
София 1142, бул. "Васил Левски" 68, вх. 3, ет. 3
тел. 980 39 67; тел./факс 980 62 03
hrlawyer@sf.icn.bg

Български институт за правно развитие
Нели Огнянова - директор
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 24
тел. 989 40 94; тел./факс 81 91 05
nelly@lnd.internet-bg.bg
mslavova@mont.nbu.acad.bg

Български хелзинкски комитет
Красимир Кънев, Йонко Грозев
София 1463, бул. "Витоша" 86
тел./факс 951 62 95; 951 62 89
helsinki@mbox.cit.bg; bhc@omega.bg

Български център по правата на човека
Пламен Богоев - изпълнителен директор
София 1000, п.к. 433,
ул. "Раковски" 163, I ет.
тел.: 81 83 52; тел./факс 987 76 21
bchr@ttm.bg

Българско дружество за насърчение и защита на религиозната свобода
София 1000, ул. "Солунска" 10
тел. 88 12 18; 89 22 77; факс 46 34 08

Върховен комисариат за бежанците към ООН
Фазлул-Хак Фазли - директор на офис за свръзка
Каролин Шпанут - юридически съветник
бул."Патриарх Евтимий" 34, I ет.
тел. 980 24 53(4); факс 980 16 39
bulso@unhcr.ch

Движение за религиозно равноправие и веротърпимост
Андрей Ангелов
София 1000, ул."Хан Крум" 32
тел. 89 16 53; 80 68 55; факс 88 56 45

Демократичен съюз Рома
Мануш Романов
София, жк."Люлин" бл.208, вх.Г, ап.68
тел.: 24 72 03

Дружество за защита правата на човека
София, бул."Княз Ал. Дондуков" 34
тел. 80 02 64

Комитет за защита правата на човека
Велко Вълканов, Стефан Гайтанджиев
София, бул."Дондуков" 2
тел. 88 26 08

Междуетническа инициатива за човешки права
Калина Бозева
София, ул. "Граф Игнатиев" 9 A
тел. 980 17 16; факс 980 01 08

Независимо движение за защита правата на човека
Стефан Вълков
София, ул."Г. С. Раковски" 134

Обединен ромски съюз
Васил Чапразов
Сливен, п.к.129, тел.044/8 63 56
Петър Костов: Сливен, тел.044/8 82 87
Георги Голлов: Сливен, тел.044/2 02 24

Организация Шалом
Емил Кало
София, бул."Ал. Стамболийски" 50
тел. 87 01 63

Правна и социална защита на бежанците
Таня Маринчешка
София, ул."Позитано" 3, ет.5
тел./факс 980 20 49; 981 33 18
refunbhc@sf.cit.bg

Проект права на човека
Румян Русинов, Димитър Георгиев
София 1000, ул."Солунска" 23, ет. 6
тел./факс 80 61 45; 981 50 66
hrproject@sf.cit.bg; sdanova@sf.cit.bg

Сдружение Мартин Лутер Кинг
Center for the Defence of Human Rights - Bulgaria
Martin Luter King Project
Isibor Iyinbor - Coordinator
София 1710, Студентски град, п.к. 166,
тел./факс 02/ 73 71 82

Старт за ефективни граждански алтернативи
(С.Е.Г.А.)
Мариана Милошева - председател
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 96, ет.2
тел./факс 987 70 82; 981 09 13; 981 79 90; 88 32 24
cega@mbox.digsus.bg

Фондация Дом на милосърдие и правата на човека
Борис Петков Борисов
Лом 3601, кв.Младеново, ул."Софийска" 16
тел.0971/2 20 64; 2 45 88

Фондация Програма достъп до информация
Гергана Жулева - председател
София, ул. "Славянска" 9, ет. 3
тел. 989 49 44; тел./факс 980 54 84
aip@omega.bg

Фондация Толерантност
Емил Коен - председател
София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 163 А, ет. 5, ап. 9
тел./факс 981 23 57
toleranc@geobiz.com

Център за информации и консултации Деца в риск
Илка Григорова, Мария Николова
София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 12, партера