Вие участвате в закриването на националния дебат по културна политика? А знаете ли, че участвате в заключение на едно несъстояло се изложение?

А знаете ли, че:

Знаете ли, че националният културен дебат е препоръчан от европейски експертен екип, но при условие да продължи три години, а не два дни?

Знаете ли, че съществено условие за провеждането на националния културен дебат е мораториум върху финансирането на културата, като се гарантира, че бюджетът от 1996 г., със защита срещу инфлацията, ще остане на тогавашното си равнище?

Знаете ли, че дебатът трябваше да се проведе едновременно на три нива: първо, в рамките на правителството, парламента и на общо политическо ниво; второ, сред професионалистите - както в частния, така и в държавния сектор; и трето, сред обществеността, гражданското общество и потребителите?

Знаете ли, че докладът на европейския експертен екип няма публичност и не е познат нито в политическите среди, нито сред професионалистите, не е предоставен на медиите и е неизвестен на обществеността?

Знаете ли, че съществува и национален доклад за културната политика, изработен от Института по културознание, който не може да се намери дори в самото Министерство на културата?

Знаете ли, че законът за културата би трябвало да бъде създаден по схемата "дискусия - концепция - закон", а бе създаден по схемата "закон - дискусия без последствия"?

Знаете ли, че в законопроекта за културата първоначално беше предвиден 1% от БВП за култура, като минималното равнище би трябвало да бъде поне 1,5%, а реално в проектобюджета за 1999 г. е предвидено 0,63%?

Знаете ли, че декларираното увеличение на процента за култура от БВП (от 0,43 за 1998 г. на 0,63 за 1999 г.) е всъщност реално намаление?

Знаете ли, че ДДС върху книгата в Казахстан е 0%, а в България е 22%?

Знаете ли, че в Албания през миналата година са произведени 6 игрални филма, а в България - нито един?

Знаете ли, че частните галерии за изобразително изкуство масово фалират, а в Министерството на културата дори не знаят колко са те на брой и какви са техните проблеми?

Всички знаят, че предлагането на книги при липса на книжарници е силно ограничено, но дори г-н Ландри не знае, че след реконструкцията на най-голямата книжарница на открито - пл. "Славейков", площта на книгата там бе намалена от 3000 кв. м на 1125 кв. м?

Знаете ли, че втората основна препоръка на европейския експертен екип - "да се фокусират усилията върху преоткриването на читалищата" - вероятно е изпълнена със ЗАКРИВАНЕТО НА Националния център за читалища, библиотеки и любителско творчество?

Знаете ли, че във всички европейски страни в преход съществуват независими фондове за подпомагане на националното кино, а в България такива фондове няма и по закон не може да има?

Знаете ли, че нито в проектозакона за културата, нито в проектозакона за медиите не е предвидена защитна квота за българската културна продукция?

Знаете ли, че съществува реална тенденция за депрофесионализация на изкуствата, тъй като професионалът не може да живее от изкуството, което създава?

Знаете ли, че тук вие трябваше да обсъдите и приемете концепция за българската култура, изработена в резултат на дебата, а такава концепция не съществува?

Знаете ли, че на 1 декември (вторник), от 18 до 18.30 часа (виж програмата), под ръководството на Министерството на културата, вие ще закриете националния дебат за културна политика?

Знаете ли, може би това закриване, което ние с вас ще направим, ще бъде онази провокация, която ще предизвика откриването на същинския дебат по проблемите на националната културна политика.

Семинар по проблемите на българската култура