Брой 50, 18 декември 1998

Изборът на Култура
Руско кино Култура
Културен коктейл
Контекст
 

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)
Реплика от ложата,, Виолета Дечева (театър)

Медийното впиване в интелектуалеца, Георги Каприев
Сезоните на Софийската филхармония, Юлиана Алексиева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Форум за Макс Вебер, Белослава Горанова
Друг поглед към дебата за културната политика

Честито! – Светла Фингова
 

In memoriam – Петър Увалиев