През 1938 година е проведен учредителният конгрес на Съюза на българските филателистически дружества - 60-годишнината на това събитие бе отбелязано със Зимни филателни празници, организирани в столицата, които продължиха от 1 до 8 декември. Показана бе изложбата "50 години максимафилия в България" във фоайето на Централна поща. Организирана бе и национална среща-борса. На 8 декември бе открита изложбата "Пощенски марки на Република Македония". Връчени бяха годишни награди за публицистика и творчество и за 60-годишнината на списание "Филателен преглед", което до 1948 година излиза под името "Пощенска марка".
През 1949 година е учреден Научен институт по филателия, но през същата година заради обвинението, че "филателните занимания са буржоазни", е преустановена дейността на Съюза. Възстановяването му става през 1958 година, когато започва отново да излиза и списание "Филателен преглед". През 1964 година е организирана Първата национална филателна изложба, а през следващата година и "Балканфила" - изложба на
балканските страни.

К