Телевизионна Пепеляшка

Съдбата на Ефир 2 - приказна съдба. Но не на преследваната Снежанка, а на Пепеляшка след 12-ия час на балната нощ. Първоначално само придатък към Donna Първа програма, Втората дочака своята кръстница-вълшебница, за да се изяви в пълен блясък по времето на Нери Терзиева. Тогава от синия екран пряко ни загледаха лица, станали впоследствие знаци на българското правене на телевизия. За да започнат едно след друго да напускат танцовата зала, оставяйки я все по-пуста и тривиална.
От авторска телевизия Ефирът "бавно и полека" деградираше към първата си роля - на придатък. Пепеляшка, преживяла своя звезден миг (или 15-те си минути по Анди Уорхол), отново грабна метлата и парцала, за да поддържа "чиста и неопетнена" телевизионната къща. Трансформацията на "Днес+" - новините са емблемата и любимото дете на БНТ - показа, че мащехата няма да търпи завареницата да бъде нещо повече от родната й дъщеря. Идеята за приватизацията на "ефирните" честоти сложи закономерната точка над i-то - тв Пепеляшката окончателно бе изгонена от родния дом.
С Ефира обаче си отива възможността телевизионната журналистика да има одухотворено лице с ясно забележими културни черти. Неотдавна на един форум, организиран от Дружество "Гражданин", стана дума тъкмо за това - с отказа си от своята Втора програма БНТ всъщност се отказва от трайното и забележимо присъствие на българската култура вътре в себе си. Продажбата й е вдигане на ръце от не-политическата, не-публицистичната телевизия, предателство спрямо ролята й не само на осведомител, но и на възпитател на визиоторията. Едничко доказателство в тази посока: Къде ще се подслони предаването "Книжна борса" след края на Ефира - единственото внимаващо за издателската продукция? Изглежда за това никой не е мислил.
Телевизионната Пепеляшка очаква в момента своя принц, който ще й сложи кристалната обувка. Дали обаче своевременно тя няма да й станала голяма и болезнено да охлузи финото краче? С което болезнено да охлузи и душата на зрителя, който освен футбол и "Спасители на плажа"
, би искал да види и някои по-смислени неща на синия екран. Очакваме момента на обуването, разочаровани от мащенската нехайност, с която бе разпарцалена и опепелена една програма със свой облик и верни почитатели.

Митко Новков