2 милиона пъти Моите права

Фондация "Свободна и демократична България" издаде диплянка с информация за основните човешки права. Книжката "Моите права" е в миниатюрен формат, удобна за носене до паспорта. В нея са цитирани най-важните текстове от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конституцията и от международни пактове и конвенции, които България е подписала (т.е. направила е разпоредбите им задължителни за своите органи и за своите граждани). Подборката на текстовете е особено прецизна: тя не
само помага всеки да разбере и да запомни правата си, но и ненатрапчиво внушава на всекиго да ги отстоява.
Тиражът от 2 милиона би трябвало да превърне издаването на тези текстове в акт със силен обществен ефект. Диплянката се разпространява в цялата страна чрез клоновете на Банка ДСК (спомоществувател, заедно с Комисията на Европейския съюз, на изданието). Министерството на образованието и науката осигурява раздаването на книжката в училищата, съпроводено с историческа беседа. Две от най-уважаваните български правозащитни организации - Български адвокати за правата на човека и Българският хелзинкски комитет - са публикували в диплянката координатите си и обещават допълнителна информация и помощ на всекиго.
За мнозина тази диплянка ще бъде първата реализация на правото им да познават правата си. Прочетени от няколко милиона граждани, текстовете от диплянката на "Свободна и демократична България" увеличават шансовете правата на човека да станат част от всекидневието на българското общество.

Б.Б.