Брой 51, 25 декември 1998

Европа в края на века,Тони Джуд
Културен коктейл
Контекст
 
Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От въздуха подхванато, Вяра Ангелова (радио)
Поднебесната, Мария Груева (китайски пътешествия)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)

Рождество, Еразим Кохак
Литературата в периферията, Митко Новков
Хилендарската кондика, Светлана Иванова
Поменаване на Гаврил Кръстевич, Георги
Националният дебат за културата, Борис Данаилов
Три миниатюри от Пол Остър

Текстове от "Култура" в брой 40 на "ЛФ"