Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Втори брой на Камикадzе газет, Ирина Илиева
Конкурс за българска драматургия
Филм на Марин Марчевски по 3Sat, Васил Шопов
Вторият конкурс Христо Бръмбаров, Елена Драгостинова
Книгите на Минна Антова, Веска Цинандова-Харалампиева
Златоустовата литургия на Атанас Бадев, Юлиан Куюмджиев
Приключи конкурсът "Развитие"