Цветан Тодоров
На чужда земя
Превел Стоян Атанасов
(Послеслов - Александър Кьосев)
Издателство "Отворено общество"
София, 1998


Иван Дуйчев
Византия и славянският свят

(Избрани произведения, том първи)
Превели Елизария Рускова и Пенка Данова
ИК "Анубис"
София, 1998
Цена 7500 лева


Ромен Гари
Покорители на невъзможното. Генерал дьо Гол и Андре Малро
Превела Валентина Хинова
Издателство "Слънце"
София, 1998
Цена 3700 лева


Мишел Фуко
Надзор и наказание

(Раждането на затвора)
Превели Петко Стайнов и Антоанета Колева
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
София, 1998
Цена 13 000 лева


Кърт Вонегът
Съдби, по-лоши от смъртта

Превел Веселин Лаптев
Издателство "Весела Люцканова"
София, 1998
Цена 4000 лева


Енциклопедия "Психология"
Превели Людмила Андреева, Никола Атанасов, Радослава Ангелова, Богдана Александрова
Издателство "Наука и изкуство"
София, 1998
Цена 30 000 лева


Астрид Линдгрен
Ние, децата от Шумотевица
Превела Теодора Джебарова
Издателство САМПО
София, 1998
Цена 3500 лева


Франсоа Вийон
Голямото и Малкото Завещание и други стихотворения на френски език и преведени на български
Превел Кирил Кадийски
Издателство "Нов Златорог"
София, 1998
Цена 13 500 лева