Мария Василева:
На първо място в класацията на галериите без колебание поставям галерия "ТЕД" във Варна. Причините за избора ми са няколко: 1. Смелостта да се открие алтернативно пространство извън столицата. 2. Стабилната художествена политика. 3. Добрите изложби, между които бих споменала тези на Правдолюб Иванов, Надежда Ляхова, Филип Попов, Кирил Прашков, Стефан Лютаков, Хубен Черкелов, Калин Серапионов, Елена Панайотова, Димитър Трайчев, Мария Зафиркова, Веселин Димов, Недко Солаков и Слава Наковска. 4. Специалната образователна програма (лекциите на Илияна Недкова, Свилен Стефанов и Недко Солаков). 5. Международната активност - по инициатива на галерията у нас гостуваха групите от Югославия "Апсолутно" и "База"; беше организирана прожекцията "Искрено ваши - видеоизкуство от Австрия", както и лекциите на специалистите в областта на нет-арта Кати Хуфман, САЩ, и Лиза Хаскел, Великобритания. Трябва да се подчертае, че галерията осъществи международните си инициативи не само във Варна, но и в София. 6. Заявеният интерес на галерията за развитие в близко бъдеще по посока на видеоизкуството и нет-арта. За съжаление амбицията на галерията да се превърне в своеобразен мултимедиен център и да предоставя възможност на художници да осъществяват своите проекти за втори път бе спъната от фондация "Отворено общество", която без да изложи доводите си, отказа да предостави необходимата техника.
На второ и трето място поставям галериите "Ата - Рай" и "Ата", които не само предоставят едни от най-добрите пространства за неконвенционално изкуство, но и целенасочено работят в тази посока. Искам да отбележа също така, че Центърът за съвременно изкуство "Ата" успешно провокира и художниците, работещи с традиционни изразни средства.
Без да класирам изложбите през годината, ще спомена тези, които съм видяла и запомнила: "Флуксус" в Галерията за чуждестранно изкуство, "Изкуственост (нещо за клонирането)" на Павел Койчев в с. Осиковица; "На нивото на очите" на Правдолюб Иванов в галерия "ТЕД"; "Морска изложба" на Недко Солаков и Слава Наковска в галерия "ТЕД"; "Идентификация на пространството" на Валентин Стефанов и "Художникът като обект" на Нина Ковачева в "Ата"; "Мултиплицирани сенки" на Красимир Терзиев в "Ата", "2000/Без продължение" на Ивайло Мудов и Десислава Димова в "Ата"; "Накратко - 1" на Лъчезар Бояджиев в Института за съвременно изкуство - София; Борис Колев в галерия "Витоша"; Лика Янко на "Шипка" 6.