Артанкета '98
Галериите и изложбите през годината

По традиция в края на годината предложихме на някои от най-активните критици да класират галериите и изложбите на 1998 г., като пояснят своите методи и критерии. "Задачата" и този път бе изпълнена наполовина: мнението на изкуствоведите за галериите е по-категорично, докато при изложбите се размива в изброявания. В резултат общата картина е приблизително следната:

Галерии:
1. Център за изкуство "АТА" - 21 точки
2. Галерия "Ата-рай" - 12 точки
3. Галерия "Ирида" - 10 точки
4. Галерия "ТЕД"; галерия "XXL" - по 8 точки
5. НГЧИ; Швейцарското посолство - по 6 точки
6. НХГ - 4 точки

Изложби:
1. "Флуксус" (НГЧИ) - 12 точки
2. "2000" на Иван Мудов и Десислава Димова ("АТА"); "Каприз" ("АТА"); "Хаос в действие" ("АТА") - по 4 точки
3. Валентин Стефанов и Нина Ковачева ("АТА"); Васил Попов ("Ата-рай"); "Две реалности" на група "7+1" ("АТА") - по 3 точки
4. "Изкуствености (нещо за клонирането)" на Павел Койчев (с. Осиковица); Правдолюб Иванов (Швейцарското посолство); Колю Карамфилов (пак там); "География/геометрия" ("Ата-рай"); "Ламаринени дупки" на Надежда Ляхова (пак там); V годишна изложба на Центъра за изкуства "Сорос" (Централна поща) - по 2 точки

Оценките на критиците:

Борис Данаилов
Борис Костадинов
Десислава Димова
Илина Коралова
Мария Василева
Яра Бубнова