В капана на промяната

През 1985 година общият брой на библиотеките в страната е бил 9800. От всичко 8166 библиотеки през 1994 г., сред които обществени, училищни, специални и библиотеки към висшите учебни заведения, 3727 са читалищни.
Освен намаляване на библиотеките през последните години, намалява броят на читателите и на заемния библиотечен фонд.
С фонд до 4000 тома са 41% от всички библиотеки, а 31 процента от библиотеките са с фонд от 4000 до 10 000 тома.
Общините осигуряват 70% от приходите на библиотеките.
От 1989 година насам новопостъпилите книги са намалели с 2\3.
Чуждестранната литература, доколкото я има, е предимно от дарения.
Библиотеките не разполагат с почти никакви нови технологии за библиотечно управление.
(Из доклада на Европейския експертен екип)
Двудневен семинар на тема "Ролята на регионалните библиотеки в променящото се общество" се проведе в края на ноември м.г. в Русе. Той бе организиран от Министерството на културата, Британския съвет в България, Гьоте институт - София и Регионалната библиотека "Любен Каравелов" - Русе. Официално семинарът бе открит от г-н Кевин Луис, директор на Британския съвет. За лектори на семинара бяха поканени г-жа Рита Керер - зам.-директор на Франкфуртската градска библиотека, и г-н Джон Долан - директор на централната библиотека на кметство Бирмингам.
Информация за днешното състояние на библиотеките и читалищата изнесе г-жа Антоанета Гинина - началник на отдел "Библиотеки и читалища" в Министерството на културата.
Българският опит в развитието на библиотечното дело бе представен на срещата от г-жа Жечка Калинова - директор на Регионалната библиотека "Любен Каравелов - Русе. В същата библиотека пред участниците в срещата бяха демонстрирани и възможностите за общуване чрез Интернет.
В работата на семинара участваха директори на регионални библиотеки и представители на някои от големите читалищни библиотеки.
К


Между абстракцията и конкретността..., Жечка Калинова

Преобръщането на културните ценности..., Димитър Бечев