Проф. Марк Лазар е специалист по социология на политиката. Преподава в Института по политически науки в Париж и в Университета Париж Х-Нантер, където е един от ръководителите на Групата за изследване и наблюдение на демокрацията (G.E.O.D.). Неговите изследвания засягат историята и настоящето на левите политически движения в Европа и по-специално в Италия. Известно време сътрудничи на Стефан Куртоа (един от авторите на "Черната книга на комунизма") в издаването на френското списание "Комунизъм". Сред последните по-важни публикации, в които участва, са книгата "Политиката в Италия" (в съавторство с Илво Диаманти) и сборникът "Левицата в Европа". През октомври 1998 г. проф. Лазар гостува в София, за да вземе участие в работата на интердисциплинарния семинар "Конструиране и деконструиране на символния свят на комунизма", организиран от катедрите Културология и Социология към Философския факултет на СУ "Св.Климент Охридски".