Конкурс за нова българска комедия обявява Драматичният театър "Рачо Стоянов" - Габрово. Текстовете трябва да се изпратят в театъра до 30 март 1999 г. на адрес: 5300 Габрово, ул. "Тимок" 2, ДТ "Рачо Стоянов" (за конкурса). Наградата е 400 000 лева и театърът има ангажимент да постави отличената пиеса. Текстът не трябва да има сценична реализация до приключването на конкурса, което ще стане на 15 май 1999 г. при откриването на Фестивала на комедийния спектакъл - Габрово'99". Фестивалът ще продължи до 20 май и ще бъде с международно участие. Селекционер на българските спектакли е Юрий Дачев. Заявки за участие се приемат до 31 януари 1999 г. на адреса на театъра или на адреса на Малък градски театър "Зад канала" (за Юрий Дачев).

К