Виенска среща на градските съветници и сенатори от Европа "Градска културна политика в контекста на европейската интеграция" се състоя на 28 и 29.XI.1998 г. На срещата бе приета декларация, в която участниците се обявяват за едно ново европейско културно съзнание, включващо идеята за културно многообразие, за изграждането на връзката между наследството и иновациите, възможностите за свободно движение на културните малцинства, създаване на убеждението за културна съвместимост.
В декларацията се казва, че за подпомагане изграждането на тази идея, в бъдеще трябва да се започне със засилване на културните контакти между европейските градове и че градовете сами, чрез развитието на програми, взаимни инициативи и съвместни действия трябва да подпомагат интеграционния процес. Тъй като европейските градове се възприемат като центрове на творчеството и свободата, разграждането на всякакви предразсъдъци и убеждения е първостепенна културно-политическа задача.
Участниците на срещата във Виена се обединиха около идеята,
че културата играе централна роля в преодоляването на типичните за градовете проблеми на изолираност, уединение и отчуждение и че с това тя оказва съществено влияние върху стратегиите за развитието на градовете в Европа.
Културните деятели искат да апелират към Европейския съюз да не прави разлика между културния акцент и този на европейския интеграционен процес, а да подпомага по всякакъв начин градовете в търсенето им на нови форми на сътрудничество в областта на културата и да стимулира усилено в бъдеще
развитието на партньорства, съюзи и други международни културни инициативи. Съществена задача на предвидената програма "Култура - 2000" е да засили ролята на градовете като основни културни фактори.
На срещата изказване направи арх. Ангел Ахрянов, заместник-кмет на Столичната община.

К