Артистична Култура


Театърът не идва от главата,
а от петите

Разговор с режисьора Димитър Гочев


Човек се ражда л...о
и умира още по-голямо л...о

Разговор с Рангел Вълчанов


Недко Солаков в две части