Дом на науките за човека и обществото - София
и
Дом на науките за човека - ПарижПокана за участие в конкурс

Домът на науките за човека и обществото в рамките на програма МЕЛОН (Вашингтон) за Централна и Източна Европа обявява конкурс за стипендии на млади научни работници в областта на социалните и хуманитарните науки. Кандидатите трябва да притежават докторска степен и да са на възраст до 40 години.
Справка за условията на стипендиите и необходимите документи за кандидатстване може да получите на следния адрес:
Фондация "Дом на науките за човека и обществото", бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, етаж 5, стая 511 тел./факс 70 53 76. Приемно време: понеделник и сряда от 13-16 часа.

Краен срок за представяне на документите: 15 февруари 1999 г.