Брой 37 (есен'98) на списание "Демократически преглед"
се появи в последните дни на 1998 г. "Българският" брой на изданието е голям експеримент за творческата практика на списанието на либералната общност в България. Експеримент е, защото е изцяло български - и като автори, и като проблематика като са запазени всичките многобройни и постоянни рубрики.
Централен тематичен раздел в книгата е "Ситуацията на България". Амбициите са били да се направи цялостен синхронен срез на социалното битие на България - в областта на политиката, икономиката, образованието, културата, мястото на страната ни в света. Поканените политици, държавници, икономисти, интелектуалци не са ограничавани тематично, предложено им е да направят свой избор за обхвата на интерпретираната проблематика. На поканата са се отзовали 27 видни наши съвременници - от президентите Петър Стоянов и д-р Желю Желев, министър-председателите в предишни правителства Димитър Попов и проф. Любен Беров, началника на Генералния щаб на БА ген.
-полковник Михо Михов, вицепрезидента на Международния съюз на икономистите проф. д-р Румен Георгиев, депутата Венцислав Димитров до композитора акад. Марин Големинов, режисьора Георги Дюлгеров, театралите Маргарита Младенова и Иван Добчев, писателя Владимир Зарев и т.н. Въвеждащата проблематика на броя е дебатът за българските конституции - във връзка с предстоящото отбелязване на 120 години от Търновската конституция и по повод продължаващите спорове за новата конституция на Република България. Силни текстове съдържат и рубриките "Чувствено време" - нов откъс от повестта на Александър Вутимски "Очите, които плачат" (коментиран от Божидар Кунчев), великолепният автобиографичен текст "Без наслов" на Георги Данаилов; политико-философският очерк "Свободата" на проф. Георги Фотев, статиите за различни страни на днешната българска национална идентичност. Темата за българското дисидентство се поддържа с биографиите на Едуард Генов и пастор Христо Куличев, с публикувана отново статия на наскоро починалия Евгени Силянов, с непубликувани текстове на Георги Марков. Яворовата краевековна година е почетена със статии на Инна Пелева, Ганка Найденова-Стоилова и Виолета Русева. Рубриката "Завръщане в Родопите, в Момчиловци" носи не само мъката по починалия наскоро отец Константин Канев, но съдържа и усещането на среднородопчанина за пътя, предлага и великолепни цветни фотоси от Родопите на млади фотографи.

К