В края на миналата година галерия "Ирида" представи на медиите (и обществеността) новия борд на директорите и насоките на своята политика за 1999 г. За сравнително краткия период на съществуването си галерията се превърна в една от водещите в София, измествайки на заден план сродни, но не така последователни в реализирането на концепцията си институции. "Ирида" работи с утвърдени автори на класически форми в изкуството - живопис, графика, скулптура, избягвайки (поне досега) да рискува с нови имена. Изложбената й политика е стабилна, но и динамична, което й извоюва трето място в класацията на галериите (в. "Култура", бр. 1 от 8 януари 1999 г.).
В новата година галерията навлиза с борд на директорите - също ново явление в актуалния художествен живот и в практиката на частните галерии. В него са Андрей Даниел, Атанас Нейков, Дора Курукънева, Олимпия Николова, Теменужка Здравкова. Амбициозна е и бъдещата й програма. Освен изложби, показващи най-новите търсения на авторите, с които вече работи, галерията ще представи и нови имена. Издателската програма предвижда печатни издания и документация, както и приобщаване на спонсори за тази цел. Най-мащабният проект в условно наречената "образователна" програма на галерията е честването на Дечко Узунов, съпътствано от изложби, научни сесии, дискусии и др.

Д.П.