Кметска благодарност

Новият кмет на Тополовград, много скоро след като спечели изборите в края на 1998 година, започна и преподреждане на кметската администрация. Което си е съвсем нормално, когато става дума за смяна на по-малко кадърни с по-талантливи хора.
Заради заслуги или поети обещания, в екипа му обаче попадат и "наши" хора, настанени на места, заемани довчера от дейци на културата, доказали през последните години, че могат, умеят и знаят как да "дръпнат" напред културните процеси в града.
Колкото и да е нетактично, трябва все пак да напомним, че за Тополовград и неговата култура се знаеше и говореше съвсем малко до началото на промяната.
В последните години картината видимо се променяше към по-добро. И това не е банална декларативност. Твърдят го местните дейци на културата, както и специалисти, познаващи културните процеси в цялата страна. Подобни мнения са изразявали и експерти от международни организации и фондации. Тази промяна е свързана в голямата си част предимно с името на г-жа Красимира Ятакчиева - н-к управление "Култура, здравеопазване и просвета" - вече бивш началник, защото младият нов кмет г-н Коста Костов е решил, че госпожата няма качества да ръководи културата.
Най-странното е, че довчерашните управници недолюбвали госпожата заради, меко казано, "политическата й неориентираност", но все пак работели с нея в продължение на години, докато днешните управници - т.е. "съмишлениците" отсякоха, че прекратяват "трудовоправните отношения" с нея.
В открито писмо до г-н Костов тополовградските творци изразяват възмущението си от наказателния административен акт. В него се казва, че "нейното уволнение предизвика възмущението на художественотворческата интелигенция в нашия град и се възприема като посегателство върху духовността".
Според местните специалисти г-жа Ятакчиева е "безспорен професионалист в областта на културата и се ползва с авторитет сред дейците на културата и просветата, сред обществеността и населението на града и общината...Направеното от нея, разбира се, с подкрепата на много хора от града, през последните години наистина е впечатляващо.
Може за някои и да е малко досадно, но трябва да изброим поне по-значимите прояви, реализирани с подкрепата, умението и всеотдайността на г-жа Ятакчиева: национален пленер по живопис; национален фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира; национален събор "Св. Троица"; национален фестивал на старата градска песен.
Нека специално да отбележим и един уникален успех на хората от Тополовград: те са единствените, участвали с два читалищни проекта в Програмата на ООН за развитие и успели да спечелят и двата. Нека да припомним, че от тази програма отпаднаха читалища от много по-големи градове и с много по-стари традиции. Ръководител на единия от проектите, който получи много висока оценка от експертите на ООН, е г-жа Красимира Ятакчиева.
И след всичко това г-н кметът е отсякъл, че постигнатото в областта на културата в Тополовград не е достатъчно...
Още по-фрапантна е оценката му за качествата на "Вавилонска кофа" - комедия от Иван Голев, играна миналата година в Тополовград за Деня на народните будители от Ямболския театар "Гастрол" и предизвикала освобождаването на г-жа Ятакчиева от длъжността й, защото пиесата била "неподходяща и нестойностна". Разбира се, това е бил формалният повод за освобождаването. Сигурно е, че идеята на кмета за "разместванията" е била готова много преди спектакъла, а представлението е било "капката преляла чашата". Само че по-скоро става дума не за "преляла чаша", а за демонстрирано благоразположение към кметски любимци, възнаградени с началническо място в общинската управа.

Любен Русков