Културен коктейл

Факти, факти, факти

Младен Киселов отново в България
Новият брой на Демократически преглед
Изложбата 2000/Без продължение..., Мария Василева
Кметска благодарност в Тополовград, Любен Русков
Оперни звезди по Коледа, Боянка Арнаудова
Нови лица и проекти в галерия Ирида
В памет на Себастиян Хафнер, Жерминал Чивиков
Музей на комиксите във Виена
Сто камбани в галерия Райко Алексиев
Проектът Laboratorium
Конкурс за млади учени