Законът омерта -
вариант TV


"Който не мълчи, ще умре" - така, разказват, гласи основният закон на Коза ностра, осигуряващ прословутата тайнственост на мафиотската организация. "Който мълчи, се парализира" - така изглежда трябва да преведем на телевизионен български език знаменитата омерта, за да разберем кататоничния ступор, обхванал синия екран. Защото в двата "синдиката" мълчанието е достатъчно основание за съвсем различни екзистенциални следствия - в първия случай резултатът е смърт, във втория - живот. Телевизия, която мълчи и премълчава, е умряла телевизия.
Поредният (последният?) пирон в ковчега - запретът на НСРТ към УС на БНТ: "Не пипайте програмната схема!". Посрещнат с писъци, възмущение и една подадена/оттеглена оставка, той е не, както се опитват да го изкарат, цензура, а смъртен акт, удостоверяващ отколе известен факт - кончината на българската обществена телевизия. Екранът отдавна е държавен, тоест мъртъв. Публичността, откритостта, знаем, въобще не са етатистки качества, следователно телевизия без публичност и откритост е етатистка телевизия. Държавна, не гражданска слугиня. Ала на "Сан Стефано" 29 и двете открай време не са радушно срещани гости или, доколкото ги има, се ограничават в политическо дърдорене, не в същностно казване.
Оттук става ясно, че горестното очакване на случката "частен телевизионен канал с национален обхват" е не пространствено, а качествено определено. Въпросът не е географски, той е полисен. Касае надеждата за най-сетне независима телевизия. На българина му писна от "мобифонното право", както и от "благолажа" на политиците и техните метан-креатури. Иска не речи и несвързани информации, а анализи и журналистически разследвания; иска не "припявания" в хор с управляващите, а анализ, критика и контрол на техните действия. Тъкмо това, прочее, е публичността и тъкмо поради това вероятно тя е тоталната липса в държавната телевизия.
Ето защо проблемът е категорично погрешно поставен, когато се спори кога кое предаване да бъде излъчено, а не какви да бъдат предаванията, които се излъчват. Втренчено във формата, никое от телевизионните ръководства досега така и не попита сериозно за съдържанието. Именно то обаче регистрира перманентно отсъствие в Българската национална телевизия. И с това документира нейното мъртвешко съществуване. "Който мълчи, се парализира".

Митко Новков