50 години от основаването на първата чужда културна институция у нас - Чехословашкия културен център, ще отбележи през тази година Чешкият център с богата програма преди всичко в областта на културата. Редом с българските културни изяви като лекциите на Весела Груева върху малките форми в чешкия театър или представлението Швейк в изпълнение на Руси Чанев, в центъра ще се представят значими чешки културни дейци като театрала д-р Иван Вискочил, философа д-р Зденек Пинц, музикантите Ярослав Свецени, Иржи Стивин, художника Франтишек Кубка, фотографа Павел Ваха и много други. Филмовата програма включва панорама на Карел Кахиня, отправена е покана за гостуване към бащата и сина Сверак и т.н. Обект на изложба ще стане една от прекрасните сецесионни сгради на Прага - Обецни дум (Общински дом), върху чиято украса са работили и Микулаш Алеш, и Алфонс Муха.
Центърът ще продължи и с програмата си в областта на туристическите и икономически услуги. Освен книгите в библиотеката му ще има и нова чешка преса като по този начин поне в София вече списанието Cats - europsky sex magazine няма да е единствената достъпна чешка преса.
Във вниманието на центъра е също и 125-ата годишнина от започването на заселването на чешки интелектуалци у нас.

К