Гергина Тончева, директор на Националната гимназия за древни езици и култури съобщи, че според новите изисквания на Министерство на науката и образованието се налага НГДЕК да промени системата за провеждане на кандидатските изпити за следващата учебна година.
За конкурсния изпит по български език и литература ще трябва да се отговори на литературен въпрос по изучаван автор и творба в 7 клас. Устният конкурсен изпит по история и обща култура ще се състои в разговор с кандидатите върху предпочитана и предварително подготвена от тях материа за: - три забележителни исторически събития от образуването на българската държава до освобождението и от турско робство; три забележителни исторически личности от същия период; трима автори, изучавани в 7 клас и техни литературни творби по избор, неизучавани в училище.
К