Звукови пътища: Музиката между Изток и Запад на прага на 21 век е насловът на международната теоретична конференция, която ще се проведе в рамките на тридесет и деветия фестивал "Мартенски музикални дни". Целта е да се предостави възможност за обмен на информация, идеи и опит в различни области на съвременната музикална култура. Очаква се тук да вземат участие музиковеди, композитори, издатели, фестивални мениджъри и продуценти от България, Русия, Румъния, Словакия, Словения, Германия, Унгария, Австрия...
Темите, които предстои да бъдат дискутирани, са:
Малки и големи културни общности; Проблемът Изток - Запад, Периферия - Център.
Проблемът за националната културна идентичност в края на ХХ век; национална идентичност или Балканска общност на културите? Музиката на Югоизточна Европа.
Съотношенията модернизъм - постмодернизъм; полистилистика - еклектизъм; "високи" - "ниски" жанрове; култура - субкултура
Аспекти на културната комуникация Изток - Запад и между страните от Югоизточна Европа.
На кръгла маса ще бъдат обсъдени темите:
Композиторската професия днес: социални условия, взаимоотношения между композитор - публика и медии;
Международна партньорска мрежа; Издателска практика; Контактна среда.
Конференцията е планирана за 19 - 21 март.
К