Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"


Международна конференця на Мартенски музикални дни
Фондация Клаусте Гулбенкян и културата, Елена Драгостинова
Препоръките на Ландри, Любен Русков
Георги Василев с Филхармонията, Розмари Стателова
Томислав Байнов в Тросинген, Юлия Ценова
Към театралните ни критици, Петър Петров
Юбилей на Чешкия център в София
Нови правила за прием в Класическата гимназия
Австрийско кино в София и Варна