Пламен Митев
Българското възраждане
Издателство Полис
София, 1998 г.
Цена 3800 лв.


Николай Дончев
Светилник на духа
Издателство Колибри
София, 1998 г.


Даниел Пенак
Като роман
Библиотека Съвременна френска проза
Превод Лиляна Минкова
Издателство Колибри
София, 1998 г.
Цена 3500 лв.
Тодор Климентов
Първи коридор
Издателско ателие Аб
Цена 1000 лв.


Патрик Модиано
Дора Брюдер
Библиотека Съвременна френска проза
Превод Асен Зидаров
Издателство Колибри
София, 1998 г.