Баталиите около признаването на легитимно ръководство на Славянския университет се проточиха близо три години. На куриозната ситуация, институцията да се представя от двама ректори, чиито приближени не жалеха усилия взаимно да се отричат, беше сложен край преди седмица с компромисното решение и двете страни да бъдат представени в ръководството - отново в нарушение на Закона за висшето образование. Във връзка с намерението на Министерство на образованието и науката да стартира процедура за закриване на Славяския университет по предвидения в Закона за висшето образование ред, министърът на науката и образованието Веселин Методиев се обърна с молба до ръководството на Нов български университет да осигури завършване на обучението на студентите от Славянския университет, като обособи за тях специална структура и запази учебните планове и програми, по които до този момент са обучавани студентите.
В специално съобщение до средствата за осведомяване председателят на Настоятелството на НБУ проф. Богдан Богданов и ректорът на НБУ, проф. Иванка Апостолова заявяват разбирането си към проблема и готовността си да поемат риска на подобна инициатива, ако Народното събрание гласува решение за закриване на Славянския университет.

М. Г.