120-тата годишнина на Българската народна банка стана и културно събитие - както чрез изложбата "Картини от художествената колекция на БНБ" (вж. "Култура", бр. 3 от 22 януари т.г.), така и чрез откритата на 25 януари в сградата на банката постоянна нумизматична експозиция. Човек може да е нумизмат, може и да не е. Но всеки с удоволствие и несекваща почуда ще се вгледа в изящните средоточия на пластическа култура на монетите, откривани или сечени из нашите земи, в миниатюрната графика и усложнени винетки на българските банкноти. Спокойното спиране край изложените експонати внушава усещането за несекваща история, лекува от заблудата, че днес без друго създаденото от нас е по-съвършено от създаденото преди, дава неочаквано успокоение, че ежедневно през ръцете ни преминават бъдещи знаци за нашето време. Монетите снемат в себе си културата на своето време - сякаш са миниатюрни компактдискове. Поне с такова убеждение остава човек, когато слуша думите на проф. Йорданка Юрукова, директор на Националния археологически институт и музей, която представи новата експозиция. Отпечатан е "Каталог на българските банкноти", който е уникален за нашата нумизматика, така, както уникална е и самата експозиция.
Никола Вандов