Искрено ваши -
видеоизкуство от Австрия

Представянето на съвременно австрийско видеоизкуство у нас (през октомври м.г. в СГХГ и в края на януари т.г. в галерия ТЕД, Варна) стана възможно благодарение на добронамереността и професионализма на колегите от "Basis Wien" и лично на Биргит Молик. "Basis Wien" е институция, изградена като основна част от програмата на Люба Редекер - федерален куратор на Австрия за периода 1997 - 1999 г. (повече информация за тази програма можете да намерите във в. "Култура", бр. 30, 31.7.1998). В нея се събира, съхранява и актуализира информация, свързана със съвременното изкуство. Архивът се състои от папки, видеокасети, CD-ромове, Интернет страници.
Биргит Молик направи селекция от 18 филма (повечето създадени през 1998) на 20 художници (между 25 и 37 години), специално избрани за показване пред българската публика. Те са разнообразни както по отношение на визията, така и на техническото обработване. Николас Ясмин и Арий Ваксум използват "Found Footage" - готов телевизионен и филмов материал, който прекомпозират по нов начин на принципа на семплирането в музиката. Изолирането на кратки филмови мотиви от оригиналния им контекст довежда до тяхното освобождаване от предишните им препратки и до отварянето им за нови значения. Театралност и митология изграждат образите във филмите на Ули Айгнер, Йоханес Швайгер и Роланд Руст. Кристоф Хинтерхубир и Костанце Рум разчитат на компютърната анимация, за да създадат своите фикции. Аксел Щокбургер използва компютърната игра на Интернет "Spectre Supreme", която проектира върху отразяващите слънчеви очила на неподвижно лице. Така той размества обичайните места, превръщайки зрителя в екран, обстрелван от светлинни импулси. За Зигрун Апелт и Томас Бауман видеокамерата е преди всичко инструмент за улавяне на образи - единият чрез скоростта на пътуването с влак, а другият чрез бавното наблюдение на почти неподвижен, но жив обект. По подобен начин и Симон Ваксмут се опитва да преоткрие своето ателие, наблюдавайки го в детайл и възприемайки предметите само като цветове и форми. Социални нотки могат да бъдат открити в работите на Октавиан Траутмансдорф, който метафорично разглежда проблема за временните жилища за социално слаби, и на Мартин Калтнер, обвързващ символично различни държави с характерни за тях предмети. Една прекрасна и фантастична любовна история с много въображение и чувство за хумор разказват Оливър Хангъл и Андреа Гергели.
Колекцията "Искрено ваши - видеоизкуство от Австрия" показва продукция, която в известен смисъл ще се стори странна на българската публика. Като цяло тя излъчва спокойствие и няма нищо общо с желанието на нашите видеоартисти да бъдат крайни, драстично агресивни на всяка цена. Затова, когато се гледат австрийските филми, трябва да се има предвид различният контекст, различната обществена, икономическа и културна ситуация. Това, което обаче би могло да се сравнява, е техническото изпълнение и самото отношение към видеокамерата като работен инструмент. Поразителна е липсата на натрапчиви ефекти, на самоцелни манипулации и монтажни хватки. Чистата мисъл е изразена с изчистени средства. Все неща, от които можем да се поучим.

М.В.