Хроника на промените се нарича фотоинсталацията на Калина Димитрова, открита в галерия "Ата-рай". Според замисъла фотографът Антон Бакарски е заснел ставащото на трамвайна спирка в различни часове на деня. Основно "действащо лице" е трамваят - носител на движението и динамиката в инсталацията, докато хората изпълняват двойна функция - на участници и на зрители. В концепцията авторката отбелязва, че се стреми да разгледа "по нов начин класическите понятия в изкуството като пространство, време, движение, субект, обект". Зрителят обаче може да привнесе и актуален социален смисъл (и често го прави). Трудно е да избегнем аналогии с "промените в обществото", които ту се движат, ту спират, ту изчезват и пак се появяват. В малко по-мрачен план "промените" стават "реформи", с които лягаме и ставаме, а те - лишени от конкретност и осезаемост - протичат, правят се, реализират се, буксуват, вървят или не някак вън и независимо от нас. По-оптимистичната гледна точка може да покаже, че дори да сме изпуснали "последния влак", винаги можем да хванем "първия трамвай".

Д.П.