Съдебното преследване на журналисти бе темата на Четвъртата национална среща, организирана от Съюза на българските журналисти на 28 януари т. г., в която взеха участие журналисти от цялата страна и депутати от медийната комисия на парламента.
Над 100 дела срещу журналисти са заведени у нас през последните две години. Произнесените присъди са десетки, журналистите от провинцията са съдени повече от тези в столицата. Най-много дела са водени срещу в."Старозагорски новини" - 12. Преписките се водят предимно по чл. 146, 147 и 148 от Наказателния кодекс.
Безспорно е, че преследването на журналисти трябва да става по граждански път, каза Стоян Райчевски, че публичните личности трябва да поемат негативите от фокусирането на вниманието върху тях и не трябва да се ползват от привилегии в съда при защита на накърнени техни права от медиите.
Според Николай Колев - Босия от Българска лига за правата на човека, журналистите трябва да се обединят в камара, която да защитава общите им професионални интереси.
Журналистите естествено настояват от Наказателния кодекс да отпаднат текстовете, които криминализират клеветата и дават възможност на длъжностни лица да използват безплатно прокуратурата за преследване на свободното слово.
Някои изразиха надежди, че покрай предстоящата визита на правозащитници от ПАСЕ, българските управници ще погледнат разумно към нелепия факт - третирането на журналистите прeдимно като престъпниците, че не е редно "да търкат наровете редом с обирджии и други рецидивисти."
На срещата не присъства представител на Правната комисия към парламента, но е известно, че в нея се работи по нов наказателен кодекс и се предвижда в бъдеще да отпадне мярката затвор, а да останат само материални санкции.
Срещата завърши с предложение да се създаде национален прессъвет у нас, който да следи за изпълнението на моралния кодекс на журналистите и да разглежда жалбите на засегнати от медиите.

Маргарита Гочева