Изложба
"Измисляне на народ"
Съвременно изкуство на Балканите
куратор Андре Руйе
Национална галерия за чуждестранно изкуство
януари - февруари 1999 г.


Кристин Димитрова
Лица с преплетени езици
Библиотека Българска сбирка, 1998 г.