Със смъртта на арх. Стефан Матеев
за нас, неговите ученици, си отива и една епоха. Отива си време на безкрайно интересното опознаване и опит за опазване на българското архитектурно наследство. Отива си може би времето на българския интелектуалец, който освен тесен професионалист е също артист, художник, кинооператор, музикант и какво ли не още.
Сбогом, Стефане, и поклон пред светлата ти памет.

Колеги от
Националния институт
за паметниците на културата
и всички приятели,
които го обичаха