Биньо Иванов
Часът на участта

ИК Жанет - 45
Пловдив, 1998
Цена 3500 лева

Васил Костов
Оркестър на стоте виртуоза

(Спомени и размисли за Софийската филхармония)
Книгоиздателство Сириус 4
Велико Търново, 1998
Цена 5000 лева

Мирон Иванов
Събрани съчинения, том I

Издателство Атлантида
София, 1998
Цена 17 000 лева

Ендре Ади
Начело на мъртвите

Превод от унгарски Чавдар Добрев
ИК Хр. Ботев
София, 1998
Цена 3000 лева
Марко Ганчев
Лалугерът на двете системи

Издателство Балкани
София, 1998
Цена 1500 лева

Исак Паси
Човек и хора

Издателство Балкани
София, 1998
Цена 1500 лева

Д-р Владимир Бурилков
В Македония и Одринско
(1908 - 1912)

(Младотурската революция видяна от специалния кореспондент на "Дневникъ")
ИК Парнас - 96
София, 1998
Цена 5000 лева

Сергей Влахов
Съпоставителен речник на пословици - български, руски, английски, френски, немски (и латински)

Издателство ЕТО
София, 1998
Цена 8500 лева