Картини, архиви и
творби-документи
Славка Денева. Това е името, с което искам да започна тази статия, но дори и да я завърша с него, пак няма да е достатъчно да изразя почитта и възхищението си пред нейните работи. Цялото й творчество, завещано на СБХ, е представено в две от залите на "Шипка"6. Изключителният талант на Славка Денева, останал недооценен приживе, тепърва ще бъде анализиран и осмислян. Изложбата е осъществена благодарение на усилията на Фонда за "Поддържане на изкуството в България", който от години работи активно по популяризирането на наследството на Борис и Славка Деневи. Реставрацията на картините, рамкирането, няколкото изложби, издадените каталози показват как трябва да се работи с подобна колекция, за да получи тя необходимите признание и известност. Рисунки, акварели и литографии на един от носителите на награда за цялостно творчество на Фонд "ПИБ" за 1999 г. Симеон Венов са показани в галерия Крида арт.

В изложбата си "Сапунени отражения", Център за съвременно изкуство АТА, Надежда Олег Ляхова наслагва много значения и лични преживявания. Зрителят открива различни смисли и емоционални нюанси в трите части: от сапунените мехури, в чието създаване и умиране е поканена да участва и публиката, през зловещото въздействие на сапунените отливки на собственото й лице, плуващи и постепенно разтапящи се във вани с вода до негативните отражения на "отсъстващи лица". Изложбата демонстрира рядко срещано съчетание на оригинална идея, ефектни изразни средства и перфекционистко изпълнение. С нея Надежда Ляхова затвърдява впечатлението, че е един от най-сериозните и интересни съвременни автори.

Любен Костов показва в галерия "Райко Алексиев" изложбата си "Фотоколажи". Поднесен ни е един модерен образ на фотографията - едновременно следа от конкретна случка или събитие и произведение на изкуството със свое самостойно значение. Въздействието на документа е смесено с това на художественото произведение. Архивният момент не може да се отдели от творческия акт. Така фотоколажите на Любен Костов олицетворяват не само преходността на съвременните работи, които в голямата си част съществуват само във вид на фотодокументация, но и тяхната демистификация чрез възможността за безкрайно репродуциране и оттам - коренната промяна на отношението към тях. Тази промяна засяга най-вече зрителя, който обръща много по-голямо внимание на собствения си начин на гледане.

Наскоро във фондация "Дженерали" във Виена се откри изложбата "Translocation - (new) media art". Тя се опитва чрез сравнение на събрани частни материали от художници и теоретици от все още разделената Европа да изследва границите на художествения език и взаимодействието му с местния и световен арт-пазар. България беше представена от Яра Бубнова и Лъчезар Бояджиев. Те показаха видеофилми от колекцията на Фондация "Визия-ЕН форми" и галерия ТЕД, както и документалния архив на Института за съвременно изкуство - София. Проблемът за ориентацията на художественото произведение в локална и транслокална среда днес в голяма степен зависи именно от съществуването на нови структури, които изместват старите опозиции изток - запад, капитализъм - комунизъм, свободни медии и държавен контрол. В българската култура вече има няколко частни институции, които все по-успешно заместват държавните организации, особено що се отнася до документирането на съвременното изкуство. В тази стратегия сега се включва и СГХГ, където е поставено началото на събиране на архив "Изкуството на 90-те години".

Мария ВасилеваИзкуство
на борда