Нова поредица
Центърът за социални практики и Институтът за социална реинтеграция и сигурност представиха на специална пресконференция четири свои нови книги, издадени през 1998 г. "Елитът и промяната в България" (Свидетелства на първата вълна политици след 1989 г.) е първата книга от замислената поредица на издателите, която с появяването си предизвика полемика. Но отричана или приветствана, тя без претенциите на последна инстанция чрез интервюта с част от политическия елит илюстрира сложността, конфликтите и проблемите на прехода в България. Гордостта на издателите, според думите на Евгений Дайнов - директор на Центъра за социални практики, е книгата "Пробуждането" (Хроника на българското гражданско въстание януари - февруари 1997 г.). Погледът на авторите й е насочен към най-новата политическа история на България - събитията от зима'97, към опита на част от българското общество за първи път след Освобождението да отговори на подминавани досига според авторите въпроси: кои сме, откъде идваме, накъде отиваме, как да стигнем? "Борците", "вратовете", "мутрите", които според авторите са изживели своя звезден миг през 1994-96 г., са героите на "Лицето на проблема или проблема на мутрата". Колкото и смешно да изглежда нечие безпокойство за това какво трябва да се прави с мутрите, когато те останат безконтролни, "без работа, на улицата", за обществото не е маловажно как ще става интегрирането им в него. В "Гражданите и местната администрация" е представена фигурата на обществения посредник - омбудсмана, който е връзката между гражданина и чиновника; той е човекът-институция, която ще помогне за промяна на стандартите в общуването. "Приватизацията и структурната реформа" е опит да се направи карта на действителното състояние на прехода към пазарно стопанство в България. Изброените книги, издадени в ограничен тираж с помощта на фондация "Отворено общество", освен информация са и повод за дискусия по представените в тях факти, събития, процеси.
М. Г.