Оптимистите се надяват, че процедурата на мониторинг на ПАСЕ върху България може да отпадне, когато докладчиците на Съвета на Европа за България Дейвид Аткинсън, Хенинг Гелерод и Ги Дьофуа подготвят своя доклад след последното си посещение в София от 7 до 10 февруари. Журналистите сред тях са малцинство. Защото не за първи път данните на управляващите и на журналистите за спорни сюжети се разминават драстично. Това отново пролича на специалната среща в агенция "София прес" на 8 февруари на европейските наблюдатели с журналисти, които през последните две години са осъдени или са им предявени съдебни искове. Главният прокурор Иван Татарчев е представил на европейските наблюдатели информация само за 4 осъдени български журналисти, което съществено се разминава с действителната бройка.
Журналистът в България съвсем не е свещена крава за правораздаването. И не държи да бъде превърнат в такава. Той само настоява за прецизиране на точно определени членове в НК, заяви журналистическата гилдия. Премахването на наказанието затвор и приемането на алтернативата - изключително голямата парична санкция (до 50 млн. лв.), която е непосилна за осъден журналист или издание - отново могат да станат повод за прилагане на затвора като единствено възможно и приложимо наказание.
В заключение г-н Аткинсън каза на журналистите, че за наблюдателите е било интересно да чуят какво се случва в България през последните две години; че по посока на правораздаването са направени положителни крачки; че съдебни процеси срещу журналисти и издания естествено ще има, но при правораздаването трябва да се гарантира справедливост; че то трябва да бъде независимо от управляващите.

Маргарита Гочева