Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Обновената зала България, Елена Драгостинова
Семинар за авторските права, Геновева Димитрова
musicExchange, Ангелина Петрова
За книгата Черната кутия, Амелия Личева
Каин на Родопския театър, Евгения Иванова
Наташа Корольова в НДК, Розмари Стателова
Мониторингът на ПАСЕ, Маргарита Гочева
Нова книжна поредица
Министерско писмо до кметовете