Доайенът на българската историческа наука за класическа древност и тракология
проф. и. д. н. Христо Милошев Данов
почина на 28 януари 1999 г.
Христо Данов е роден на 2 юли 1908 година в Пловдив и произлиза от известната фамилия на видния възрожденски просветител и книгоиздател Христо Г. Данов. Той завършва класическа филология и история във Виенския университет, където през 1932 г. защитава дисертация, посветена на елинските черноморски колонии. След специализация в Италия и Франция става асистент на двама изключителни български учени - проф. Александър Балабанов и акад. Гаврил Кацаров. От 1946 г. Христо Данов е професор по история на стария свят в СУ "Св. Климент Охридски" и преподава там до пенсионирането си през 1975 г., обучавайки няколко поколения български историци.
През своята дълга преподавателска и научна кариера проф. Христо Данов публикува около 600 оригинални монографии, студии, статии и доклади, изнесени на многобройни международни конгреси и симпозиуми. Тази негова дейност бе високо оценена у нас и в чужбина. В 1974 г. той става член на Австрийската академия на науките, а от 1982 г. и на Германския археологически институт. През 1975 г. е удостоен с международната Хердерова награда. Кавалер е и на високия български орден "Св. св. Кирил и Методий" I степен. Проф. Данов бе сред организаторите на първите четири международни конгреси по тракология, проведени в София (1972), Букурещ (1976), Виена (1980) и Ротердам (1984). През 1985 г. многобройните му ученици и колеги публикуваха в негова чест голям сборник, който съдържа 66 статии, посветени на изследванията по стара история и тракология.
По повод на неговата 90-годишнина, чествана тържествено на 2 юли 1998 г. в СУ "Св. Климент Охридски", бяха издадени подбрани статии на юбиляря под наслов "Тракийско изворознание", а Институтът по тракология и Нов български университет подготвиха специален том от поредицата Tracia 12 със статии на негови колеги и ученици от България, Австрия, Германия, Чехия, Полша и Югославия.
От името на всички, които ще го помним и скърбим за него - дълбок поклон пред светлата памет на човека, учения и учителя проф. д. и. н. Христо Данов.

Ст. н. с. д. и. н. Кирил Йорданов
директор на Института по история на БАН